דילוג לתוכן

וירג'יניה וולף, "אל המגדלור": האם יכול בכלל אמן לבטא את תחושותיו? — עופרה עופר אורן | סופרת ספריםלשוטט

פרחי הג'קמנה בהקו בסגול; הקיר היה לבן צח. אם תקלקל את הסגול הבוהק ואת הלבן הצח, תחוש שלא נהגה ביושר, כי כך נראו בעיניה, אופנתיים אמנם, מאז ביקורו של מר פונספורט; הכול חיוור, אלגנטי, שקוף חלקית. ומתחת לצבע מתקיימת הצורה. כשהתבוננה, יכלה לראות אותה בבהירות רבה כל כך, בבירור. אבל כשלקחה לידיה את המברשת, הכול […]

באמצעות וירג'יניה וולף, "אל המגדלור": האם יכול בכלל אמן לבטא את תחושותיו? — עופרה עופר אורן | סופרת ספרים

תודה רבה לך

בכל פעם שאני קוראת אותך, אני נהנית וחווה

והגיע הזמן שפשוט, אודה לך

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.